Targi

Urządzenia SandBOT

 

SandBOT 100 - urządzenie wyposażone w zoptymalizowany zbiornik o pojemności 100l. Kompaktowy, łatwy do transportu...

SandBOT 200 - urządzenie wyposażone w zoptymalizowany zbiornik o pojemności 200l umożliwiający dłuższą pracę przy jednym załadunku ścierniwa, nawet do dwóch godzin...

 

            Urządzenia SandBOT, w zależności od potrzeby, mogą pracować w trzech różnych trybach:

powietrze-woda-ścierniwo (normalna praca, piaskowanie na mokro) - tryb ten używany jest podczas normalnej pracy urządzenia, trójfazowa mieszanina wody-ścierniwa-powietrza stwarza najlepsze i najbardziej wydajne warunki do efektywnej obróbki powierzchni,

powietrze-woda (spłukiwanie obrobionej powierzchni) - dzięki pracy w tym trybie możliwe jest szybkie spłukanie obrabianej powierzchni, usuwa się w ten sposób pozostałości materiału ściernego i urobku,

powietrze (osuszanie obrobionej powierzchni) - użycie sprężonego powietrza do szybkiego osuszania powierzchni przyspiesza proces renowacji powierzchni po wykonaniu obróbki i płukaniu.

Zakres stosowania

 

Urządzenia SandBOT idealnie sprawdzają się m. in. przy:

usuwaniu starych powłok lakierniczych, wykonanych z każdego rodzaju farb (także farb miniowych, ołowiowych, chromianowych, z pigmentacją zawierającą kadm oraz farb smołowych, które są niebezpieczne dla środowiska naturalnego). Dzięki technologii hydro-piaskowania SandBOT ilość odpadu po obróbkowego kwalifikowanego jako niebezpieczny jest dużo mniejsza niż w innych technik obróbki powierzchni,

usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń (warstw skorodowanych) z powierzchni stalowych (konstrukcje mostów, kratownice, jednostki pływające itp.),

w środowisku zagrożonym wybuchem - w porównaniu do tradycyjnego piaskowania na sucho gdzie podczas pracy może występować zjawisko iskrzenia powodujące potencjalne zagrożenie w metodzie piaskowania na mokro wyeliminowano ten problem. Urządzenie zaprojektowano w taki sposób aby wyeliminować elektryczne elementy sterowania stanowiące potencjalne źródło iskrzenia. Możliwe jest zatem wykorzystanie z tej technologii w przemyśle wydobywczym i przetwórczym ropy i gazu, przemyśle chemicznym i materiałów wybuchowych, platformach wydobywczych, górnictwie węgla kamiennego,

selektywnym usuwaniu powłok w przemyśle lotniczym i samochodowym - odpowiedni dobór rodzaju i granulacji ścierniwa oraz parametrów urządzenia umożliwia precyzyjne usuwanie powłok "warstwa po warstwie",

oczyszczaniu form odlewniczych, kokili itp. - skutecznie usuwa się w ten sposób wszelkie zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na jakość wyrobów odlewanych

renowacji i odświeżaniu wszelkich powierzchni budowlanych (budynki z cegły, piaskowca, marmuru itp.) - w tym także budynków zabytkowych,

usuwaniu graffiti z każdego rodzaju powierzchni (cegły, piaskowca, marmuru, powierzchni betonowych, tynków, asfaltu), w tym także z wagonów kolejowych i innych środków transportu,

usuwaniu oznakowania poziomego z powierzchni asfaltowych i betonowych na jezdniach, autostradach,

renowacji zbiorników betonowych do wody pitnej, odstojników, instalacji kanalizacyjnych itp.

Poznaj technologię ®

Urządzenia SandBOT

Zobacz galerię

SandBOT w akcji

Zobacz galerię